Irtibat : 0 (216) 312 07 08 - 0 (505) 098 07 08

Satıs Sözleşmesi

Aşağıda sitemizde satışını yaptığımız web sitelerinin kullanımına ilişkin sözleşme yer almaktadır. HİZMETİ ALAN KİŞİ ve Hira AJANS bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.

1. TARAFLAR
Çatalmeşe Mah. Reşadiye Cad. no:10 Kat:1 Çekmeköy İSTANBUL adresinde mukim Hira AJANS ile diğer tarafta web sitesini satın alacak olan şahıs veya şirket (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
a) Hira AJANS'in hazırlamış olduğu hazır web paketinin (Bundan sonra Web Sitesi olarak anılacaktır.) satın alınması için Hira AJANS ile KULLANICI arasında yapılmış sözleşmedir.
b) Sipariş formunda belirtilen e-posta adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir.
c) Bu sözleşme 8 ana madde olarak düzenlenmiştir.

Bu sözleşme, Web Sitesi'nin kiralanması ve kullanılması sırasında Hira AJANS ile KULLANICI arasındaki ilişkiyi düzenler. 

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Bu sözleşme, KULLANICININ Hira AJANS sitesi üzerinden veya Hira AJANS aracılığı ile ilgili Web Sitesi siparişi vermesiyle başlar ve KULLANICININ seçtiği domain adı altında Web Sitesi'nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda sözleşme feshedilmemişse ve yıllık kiralama ücreti KULLANICI tarafından Hira AJANS hesabına yatırılmışsa yenilenmiş sayılır. 

4. ÜCRET VE ÖDEMELER
Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin kiralama ücreti sipariş formunun bulunduğu ilgili sayfamızda belirtilmiştir. Sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve KULLANICININ bu ücreti kredi kartı veya banka havalesi ile ödemesi sonucu 1 gün içerisinde Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında KULLANICIDAN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Kiralama ücreti yıllık ödenmesi gereken domain, hosting ve yazılım güncellemelerini kapsayan ücrettir. 

5. HİZMET 
a) Hira AJANS tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1(adet) domain dns tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.
b) KULLANICI Web Sitesi hizmeti alırken, Hira AJANS sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini, programları aynen kabul etmiş sayılır. 
c) Eğer KULLANICI firmamızdan web sitesine bilgi,fotoğraf vb. girişi talep etmemişse, web sitesine bilgi, fotoğraf vb. girişi KULLANICI tarafından yapılır.

6. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI
a. KULLANICI, Web Sitesi'ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur. Dolayısıyla Web Sitesi'ni üçüncü şahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz. 
b. KULLANICI, Web Sitesi'nde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. KULLANICI, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. KULLANICI, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda Hira AJANS hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
c. Hira AJANS, KULLANICININ hizmetine sunduğu Web Sitesi'nin sözleşme süresi boyunca teknik aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder.
d. KULLANICI, Web Sitesi'ne yönelik talep ettiği taktirde Hira AJANS talebi değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir. 
e. Web Sitesi sadece Hira AJANS'in belirlediği sunucularda yayınlanır. KULLANICI istediği başka bir sunucuda Web Sitesi'nin yayınlanmasını talep edemez. Hira AJANS, KULLANICIYA Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis etmez.
f. Hira AJANS, sözleşme süresince KULLANICI sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.
g. KULLANICI, İconium Mühendislik web paketlerini kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli resim, yazı, video vb. barındıramaz. 
h. KULLANICI, Web Sitesi'ın en altında Hira AJANS'in telif vb. haklarını hatırlatıcı yazının bulunmasını (en fazla 10 punto büyüklüğünde) ve bu yazıya 
   Hira AJANS web sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder. 
i. Hira AJANS, Web Sitesi ile ilgili değişiklikleri, gelişmeleri, yeni hizmet ve ürünleri hakkında açıklayıcı bilgileri Yönetim Panelleri aracılığıyla yapabilir.
j. KULLANICI, Hira AJANS'in sunduğu e-posta sunucudan ve hesaplarından kötü amaçlı ve spam mail gönderemez. Günde en fazla 200 adet e-posta gönderebileceğini kabul eder. 
7. CEZA
a) Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Ankara mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.